Over

Wie zit er achter ZORGMETJOU? 
Ik ben Annelies Frenk, 40 jaar en woonachtig in Oudewater. Ik ben inmiddels alweer 10 jaar actief in de ambulante zorg. Voorheen altijd bij grote organisaties zoals Gemiva en ASVZ maar sinds 2018 als zelfstandige. Dit omdat ik een eigen manier van werken heb ontwikkeld. Ik werk persoonsgericht, vraaggericht en laagdrempelig. Ik ben oplossingsgericht, erg spontaan en heb veel humor.

Ik ben gediplomeerd sociaal pedagogisch hulpverlener en sta SKJ geregistreerd. Ik hou mezelf scherp door intervisies bij te wonen met verschillende hulpverleners binnen deze sector. Daarnaast volg ik elk jaar verschillende cursussen/opleidingen om mijn kennis up to date te houden.

Mijn doelgroep:

Volwassenen en kinderen met gedragsproblemen/psychische/traumatische klachten. Volwassenen en kinderen met een stoornis binnen het autismespectrum (ASS) of met ADD/ADHD. Volwassenen en kinderen met een LVB of met NAH.

Ik ben erg trots op ZORGMETJOU. Met veel energie en vol enthousiasme heb ik me het afgelopen jaar ingezet om een succesvolle start te maken met ZORGMETJOU. Dit is zeker gelukt. Ik heb al veel cliënten mogen begeleiden met hun hulpvragen en hoop jou ook te mogen begeleiden.

Waarom ik dit werk doe?

Omdat er vaak vragen overblijven na je diagnose. Ik wil je helpen om deze vragen samen te beantwoorden. Ik geef je handvatten om verder te kunnen na je diagnose.  Ik leer je communiceren met je omgeving  en ik leer je omgeving communiceren met jou. 

Kortom ZORGMETJOU!