ZORGMETJOU

SKJ_logo

ZORGMETJOU biedt individuele begeleiding aan kinderen en volwassenen met een gedragsstoornis of een verstandelijke beperking. In deze begeleiding staat de zorgvrager altijd centraal.

Hoe gaat ZORGMETJOU te werk ?
ZORGMETJOU biedt een luisterend oor, gebruikt humor en creativiteit. Gezamenlijk met de zorgvrager en/of familie worden er realistische doelen gesteld. Vervolgens worden deze opgenomen in een persoonlijk plan. Zo wordt samen met de cliënten gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling.

Doel
Het doel is om de zorgvrager in zijn of haar kracht te zetten. Door gezamenlijk te werken wordt ervaren waar de kracht ligt en hoe deze in te gebruiken. Dit biedt hen het zelfvertrouwen om uitdagingen die zij in het dagelijks leven tegenkomen aan te gaan.